Služby

Výběrová řízení v nákupu s cílem optimalizovat nákupní ceny

 
 


ČINNOSTI: 
 • Řízení nákupu – analýza ABC (Paretova analýza) 
 • Definování zodpovědnosti (za materiál, zboží, kooperace..) 
 • Vyhodnocování odchylek v nákupu dle zodpovědností 
 • Volba strategických dodavatelů 
 • Hodnocení dodavatelů a jejich bonita 
 • Optimalizace stavu zásob, plynulý tok kvalitního materiálu 
 • Tlak na vysokou kvalitu (audit dodavatele, efektivní kontrola jakosti přímo dodavatelem, záruky u vybraných dodavatelů a zajištění kompenzace náhrady škod způsobených porušením smlouvy ze strany dodavatele)  a nízké nákupní ceny 
 • Vyjednání trvale výhodných podmínek za pomoci objemu a vyjednávací síly skupiny 
 • Dohodnout systém ročních bonusů a slev
 • Nepřímé snížení ceny pomoci vyjednání lepších dodacích podmínek (eliminace vlastních přepravních nákladů, outsourcing logistiky, zavedení kanbanu)
 • Snížení počtu dodavatelů (firmy mají nákupní odlišnosti, jiné kapacity, jiné marže) 
ETAPY PROJEKTU:
 • Identifikace kategorií s potenciálem k úsporám 
 • Selekce a sdružování nákupních položek
 • Zpracování poptávky a výběrového řízení 
 • Vyhledání a oslovení okruhu dodavatelů 
 • Optimalizace a zadání nákupních podmínek (splatnost, konsignační sklad, minimální zásoba u dodavatele atd. u klíčových nákupních komodit)
 • Směrování právního servisu 
 • Výběr relevantních dodavatelů
 • Realizace e-aukcí, výběrových řízení, přímého oslovení s cílem dosažení optimální nákupní ceny 
 • Případné hledání logistického dodavatele
 • Vyhodnocení přínosů opatření
 • Vytvoření metodiky nákupního controllingu pro tvorbu analýz a interpretace jejich výsledků včetně určení klíčových KPI´s 
 
služby

Ostatní služby

Nákupní faktoring
Výběrová řízení v nákupu s cílem optimalizovat nákupní ceny
Balance clean

Kontakt

contactIng. Vlastislav Pánek
phone+420 602 438 928
mailinfo@scontocz.cz