Služby

Čištění účetní ROZVAHY (Balance sheet window cleaning)

 
 


Podstatou této transakce je fakt, že SCONTO s.r.o. odkoupí JEDNORÁZOVĚ ( obvykle před koncem fiskálního roku, kdy majitelé hodnotí úspěšnost manažerů ve firmách nejenom mírou vytvořeného zisku, ale i ukazateli spojenými s rozvahou) BLOK POHLEDÁVEK, čímž se umožní snížení („cleaning“) rozvahové sumy společnosti, která jak již bylo zmíněno je mnohdy zásadním hodnotícím prvkem pro top management firem. 

Tato skutečnost je zakotvena smluvně, kde je předfinancování pohledávek definováno jako úhrada sjednané části kupní ceny postoupených pohledávek před lhůtou její splatnosti. 

V účetní rozvaze se poté projeví tato fiskální operace jako snížení výše pohledávek z obchodního styku klienta na straně aktiv a zároveň se mu navýší o tuto hodnotu výše financí na bankovních účtech, z kterých je možné okamžitě snížit splatné závazky a tím docílit efektivní rozložení rozvahy z hlediska finanční analýzy. Právě z tohoto důvodu je tento finanční nástroj vyhledávaným řadou klientů.

Praktický popis operace:
 1. Postoupení pohledávky – 100%
  • SCONTO s.r.o. si navádí do své rozvahy 100% pohledávku za odběratelem a stejně velký závazek vůči dodavateli
  • Dodavatel si navádí postoupenou pohledávku ve 100% vůči SCONTO, s.r.o.
  • Odběratel dluží 100% firmě SCONTO, s.r.o.
 2. Předfinancování – 80%
  • SCONTO, s.r.o. uhradí 80% svého závazku vůči dodavateli během 3 pracovních dní
  • Dodavatel si snižuje o 80% svá aktiva v rozvaze – v pohledávkách z obchodního styku vůči SCONTO, s.r.o.
 3. Platba – 100%
  • Odběratel splácí svůj dluh vůči SCONTO, s.r.o. při splatnosti
  • SCONTO, s.r.o. doplácí svůj závazek vůči dodavateli – 20%
  • Dodavatel si snižuje o 20% svoje aktiva v rozvaze – v pohledávkách z obchodního styku vůči SCONTO, s.r.o.
 
služby

Ostatní služby

Nákupní faktoring
Výběrová řízení v nákupu s cílem optimalizovat nákupní ceny
Balance clean

Kontakt

contactIng. Vlastislav Pánek
phone+420 602 438 928
mailinfo@scontocz.cz