Novinky

16.04.2014FINETRADING S NÁMISpolečnost SCONTO, s.r.o. nabízí pro firmy nový finanční produkt - FINETRADING. V čem je jeho podstata? Jedná se prakticky o způsob zprostředkování provozního financování bez zapojení banky.

Společnost SCONTO, s.r.o. figuruje jako obchodně-finanční mezičlánek mezi dodavatelem a kupujícím a financuje předmět financovaní (materiál, výrobky, zboží). Naše společnost uhradí fakturu dodavateli do 5-ti dnů po uskutečnění zdanitelného plnění a následně poskytne kupujícímu splatnost až do úrovně 90 dní.

Cena za tento způsob financování je kombinací dvou složek - skonta od dodavatele a ceny financování s odložením platby pro kupujícího.